thời đại mới
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN

 

Lời nói đầu

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, ít ra trong lãnh vực nghiên cứu, biên khảo, hai tạp chí Tri TânThanh Nghị, quy tụ nhiều tên tuổi có uy tín, trong một tình huống phức tạp vào những thập niên 1930-40, đã để lại những dấu ấn sâu sắc, những đóng góp thiết thực, nên được nhiều thế hệ trân trọng.  Qua những hoạt động nhằm canh tân xã hội, nâng cao dân trí và ý thức dân tộc trong tinh thần khoa học, hai tạp chí này đã đưa một luồng gió mới vào luận đàn nước ta.

 Ưu tư của những người chủ trương hai tạp chí trên, hơn nửa thế kỷ sau, vẫn còn là niềm trăn trở đối với chúng tôi. Qua những nghiên cứu, suy tư của mình, người trí thức có thể đóng góp được gì cho đồng bào, cho quê hương? Câu hỏi lại còn thiết tha hơn nữa đối với đa số chúng tôi, những người trí thức ở xa luôn luôn đặt niềm tin của mình vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

 Những trăn trở đó đã là nguyên nhân khiến tạp chí THỜI ÐI ra đời năm 1997 tại Paris. Tiếp nối truyền thống trí thức tiến bộ, độc lập ngày trước, THỜI ÐẠI đã mở ra một không gian trao đổi giữa trí thức trong và ngoài nước, một diễn đàn chung cho những người quan tâm đến việc xây dựng nền học thuật dân tộc và các vấn đề phát triển và hiện đại hóa đất nước.

 Rất tiếc, THỜI ÐẠI chưa đi hết quãng đường mong muốn thì phải đình bản, vì nhiều lý do, sau sáu năm hoạt động. Chúng tôi, những người trước đây đã từng cộng tác với tờ báo, quyết định đứng ra tiếp nối lý tưởng, với một ban tòa soạn mới, một phương thức xuất bản mới, một trụ sở mới và một tên mới: THỜI ÐẠI MỚI.

 THỜI ÐẠI MỚI là một tạp chí phát hành trên mạng  (mỗi năm ba số, vào tháng 3, tháng 7, và tháng 11). Tùy theo điều kiện cho phép, bài viết trên THỜI ĐẠI MỚI sẽ được tuyển chọn in thành sách, phát hành cả trong lẫn ngoài nước. 

 Độc lập với mọi tổ chức chính trị, THỜI ĐẠI MỚI đón nhận các quan điểm khác nhau miễn là được trình bày với chuẩn mực của khoa học.  Bản thân tạp chí không có lập trường riêng ngoài những giá trị nhân văn phổ biến, trước tiên là tinh thần trách nhiệm và tôn trọng người khác.

 THỜI ĐẠI MỚI đăng những bài viết thuộc hai thể loại: một là những bài nghiên cứu về Việt Nam hay liên quan đến Việt Nam; hai là những bài biên khảo, dịch thuật, phỏng vấn, nhằm giới thiệu các trào lưu tư tưởng, các lý thuyết, các tác phẩm quan trọng của người nước ngoài xét thấy có ích cho việc thảo luận nghiêm túc về Việt Nam. Mặc dù là diễn đàn chuyên môn và khoa học, tạp chí chủ trương viết dễ hiểu, tránh ngôn ngữ hàn lâm nặng nề hay quá chuyên ngành, nhằm mục đích tạo sự dễ dàng cho trao đổi và quảng bá kiến thức tới đông đảo người đọc. Tạp chí áp dụng những qui tắc chọn bài của mọi tờ báo khoa học: dựa vào thẩm định của ít nhất một người chuyên môn trong ngành.

 THỜI ĐẠI MỚI mong đợi sự đóng góp của các tác giả người Việt cũng như người nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam, và sự ủng hộ của đông đảo bạn đc.

Phan Đình Diệu
Đại học Quốc Gia Hà Nội
Hà Nội - Việt Nam

Trần Hữu Dũng (Tổng biên tập)
Wright State University
Dayton, Ohio - Hoa Kỳ

Trần Hải Hạc
Université de Paris XIII
Paris - Pháp


Lê Thành Khôi
Université de Paris V
Paris - Pháp

Thái Thị Kim Lan
Ludwig-Maximilian-Universität
München - Đức

Alexandre Lê
Paris - Pháp

Ngô Vĩnh Long

University of Maine
Orono, Maine - Hoa Kỳ

Ngô Thanh Nhàn (Ban biên tập)
New York University
New York, New York - Hoa Kỳ

Vĩnh Sính
University of Alberta
Edmonton, Alberta - Canada


Bùi Văn Nam Sơn
Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Nguyễn Minh Thọ
Katholieke Universiteit Leuven
Leuven - Bỉ

Trần Văn Thọ
Đại học Waseda
Tokyo - Nhật Bản

Cao Huy Thuần
Université de Picardie
Amiens - Pháp

Đào Văn Thụy
Paris - Pháp

Nguyễn Tùng
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris - Pháp


Vũ Quang Việt (Ban biên tập)

Liên Hợp Quốc
New York, New York - Hoa Kỳ

Về thể lệ bài vở và những thông tin khác, xin e-mail cho
tran.dung@wright.edu

  Trở lại Mục Lục Thời Đại Mới

Các số Thời Đại (cũ) đã ra:

TRỌN SỐ 6 (1-2002)
TRỌN SỐ 7 (6-2002)

TRỌN SỐ 8 (7-2003)

MỤC LỤC TỪ SỐ 1 ĐẾN SỐ 5

 

18 tháng 8, 2004