VIETNAMESE REVIEW OF STUDIES AND DISCUSSIONS   |   REVUE VIETNAMIENNE D'ÉTUDE ET DE DÉBAT
 
 

thời đại mới
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN


  

 

 

 

 

 

Số 36
Tháng 9/201
7

 

 


 

 

"Dân" và "Bịp Dân Chủ Nghĩa"

Cao Huy Thuần

 

 

Nhận thức về trật tự thế giới mới – Vài điểm nhìn trong giới nghiên cứu từ Việt Nam

Ngô Quốc Phương

 

 

 Brexit, Trump, la France En Marche: Thời Ly Tán và Đoạn Tuyệt

Đỗ Tuyết Khanh

 

 

Mô hình Nghị viện - Liên bang cho Việt Nam
Nguyễn Huy Vũ

 

Tại sao bội chi ngân sách quá ln và kéo dài quá nhiều năm ở Việt Nam?
Vũ Quang Việt
 

Brexit từ góc nhìn lịch sử EU
 Tôn Thất Thông

 

Trước ngưỡng trật tự mới
Đinh Hoàng Thắng

 

 

 

© 2017 Thời Đại Mới

 


 

 

 

Số 35
Tháng 9/2016

 

 


 

 

Bạn thù và đam mê

Cao Huy Thuần

 

 

Việt Nam cần xác định rõ vai trò nhà nước trong chính sách kinh tế

Tôn Thất Thông

 

 

Đánh giá quá trình hội nhập thương mại quốc tế:
 Việt Nam dưới con mắt các thành viên WTO

Đỗ Tuyết Khanh

 

 

“Đám đông thụ động” và nghệ thuật tuyên truyền:
Từ lý thuyết đến thực tiễn Tây-Ta

Lê Ngọc Sơn

 

 

Tư duy và biên độ cải tổ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam
sau 30 năm đổi mới (1986-2016), một vài quan sát

Ngô Quốc Phương

 

 

Từ phân tích lao động và ngân sách,
tìm hiểu về thể chế Việt Nam và khả năng thay đổi

Vũ Quang Việt

 

 

© 2016 Thời Đại Mới

 


 

Số 34
Tháng 11/2015

 

 


 

Kinh nghiệm hậu chiến cho Việt Nam:
Chính sách phát triển của Tây Đức sau 1945

Tôn Thất Thông

 

Về bản dịch tiếng Đức Nàng Kiều
của Irene và Franz Faber
và dự án Truyện Kiều song ngữ Đức – Việt

Trương Hồng Quang

 

 

© 2015 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 33
Tháng 7/2015

 


 

 

Dân chủ? Vẫn là mơ thôi?

Cao Huy Thuần

 

Việt Nam 40 năm qua và những năm tới:
Cần một nền kinh tế thị trường định hướng phát triển

Trần Văn Thọ

 

Câu chuyện hòa hợp, hòa giải -
Thử nhìn từ lịch sử và văn hóa

Nguyễn Thị Hậu

 

So sánh các mô hình dân chủ
dựa trên cơ chế đồng thuận và theo đa số

Nguyễn Huy Vũ

 

Y tế phương Tây:
Mô hình Đức, 40 năm chuyển hoá và đổi mới

Phạm Duy Thoại

 

 

 

© 2015 Thời Đại Mới

 


 

Số 32
Tháng 11/2014

 


 

 

Trung Quốc ở Châu Phi

Nguyễn Huy Vũ và Nguyễn Minh Thọ

 

 

© 2014 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 31
Tháng 7/2014

 


 

 

Bản đồ Nhà Thanh do Hoàng đế Khang Hi sai vẽ
xác định cương vực của Trung Quốc chấm dứt ở Đảo Hải Nam

Vũ Quang Việt

 

 

"Công hàm Phạm Văn Đồng"
Góp ý về việc giải thích

Cao Huy Thuần

 

Trung Quốc muốn gì?
Cao Huy Thuần

 

Kinh tế biên giới Việt Trung
trước sự trỗi dậy của Trung Quốc

Trần Văn Thọ

 

Trung Quốc và hệ thống thương mại đa phương
– Lợi thế và xung đột

Đỗ Tuyết Khanh

 

Tư Bản thế kỷ XXI
Đọc công trình của Thomas Piketty
Nguyễn Quang

 

 

© 2014 Thời Đại Mới

 


 

Số 30
Tháng 3/2014

 


 

Vài tâm đắc về làng xã Việt Nam

Nguyễn Tùng

 

Ông già bến Ngự và nữ giới
Bùi Trân Phượng

 

Việt Nam sử lược
theo dòng thời gian

Nguyễn Văn Nghệ

 

 

© 2014 Thời Đại Mới

 


 

 

 

Số 29
Tháng 11/2013

 


 

Luận giải về kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Huỳnh Thế Du

 

 

© 2013 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 28
Tháng 8/2013

 


 

Ai cho chú mày làm vua?
Chính đáng và chính đáng hoá

Cao Huy Thuần

 

Liệu sẽ xảy ra khủng hoảng kinh tế
dẫn đến khủng hoảng chính trị ở Việt Nam?

Phạm Chí Dũng

 

Giáo dục đại học Việt Nam chậm cải tổ
Nguyễn Thiện Tống

 

Việt Nam: Những tranh luận về dân chủ hóa
và pháp quyền hóa nhà nước

Zachary Abuza

 

 

© 2013 Thời Đại Mới

 


 

Số 27
Tháng 3/2013

 


 

 

Khủng hoảng và hệ thống tài chính tín dụng:
Phân tích ứng dụng với kinh tế Mỹ và Việt Nam

Vũ Quang Việt

 

 

© 2013 Thời Đại Mới

 


 

Số 26
Tháng 11/2012

 


 

Hồi kết cho chế độ chuyên chế dẻo dai của Đảng Cộng sản Trung Quốc?
Một đánh giá ba phần về sự thay đổi quyền lực ở Trung Quốc

Lý Thành
(Cheng Li)

Thư gửi Nguyễn Trung
Lữ Phương

Trả lời Lữ Phương
Nguyễn Trung

Lũ! Sao không vỡ bờ?
Tống Văn Công

Hoang tưởng và hiện thực
(Trao đổi với Tống Văn Công và Lữ Phương)
Nguyễn Trung

Lũ xoáy ngã ba đường
Giáp Văn Dương

 

 

 

© 2012 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 25
Tháng 7/2012

 


 

Lịch sử thử nhìn lại
Lữ Phương

 

Dân chủ và Phật giáo
Cao Huy Thuần
 

Sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc
là mong manh hay bền vững?

Bùi Mẫn Hân
(Minxin Pei)

 

Vấn đề hoà giải trong xã hội
Việt Nam đương đại

Trần Hữu Quang
 

Nghiên cứu xã hội học
Bùi Ngọc Hoàn

 

 

© 2012 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 24
Tháng 3/2012

 


 

Đi tìm nguồn gốc của tình hình suy
thoái đạo đức trong xã hội

Trần Hữu Quang

 

Những suy tưởng về Việt Nam
Phỏng vấn Pierre Brocheux

 

Bẫy thu nhập trung bình nhìn từ các nước ASEAN

Trần Văn Thọ

 

Văn hoá và tăng trưởng

Trần Hữu Dũng

 

Chủ nghĩa Lê-nin hợp doanh của Trung Quốc
John Lee
 

 

© 2012 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 23
Tháng 11/2011

 


 

 

Cải cách toàn diện để phát triển đất nước
Nhóm tác giả

 

Bàn về sự chuyển hóa mô hình
tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

Trần Hải Hạc

 

Chính sách khai thác tài nguyên của Trung Quốc

Đỗ Tuyết Khanh

 

Trung Quốc với Châu Phi: Dầu mỏ và kinh tế

Nguyễn Huy Vũ và Nguyễn Minh Thọ
 

Phải chăng quan hệ Việt Nam với Trung Quốc
vẫn còn mang tính bá chủ - chư hầu?

Vũ Quang Việt

 

© 2011 Thời Đại Mới

 


 

Số 22
Tháng 8/2011
 


 

 

Trung Quốc từng nêu việc đánh chiếm An Nam
để gây áp lực với các nước Ðông Nam Á

Hồ Bạch Thảo

 

Một cái nhìn về chính sách của Trung Quốc
 đối với tranh chấp biển Đông

Hoàng Việt

 

Trung Quốc muốn gì?
Ross Terrill

 

Bá quyền với bản chất Trung Quốc
Aaron Friedberg
 

Đối phó với một Trung Quốc mâu thuẫn
David Shambaugh

 

Sức mạnh mềm của Việt Nam và ASEAN
đối với Trung Quốc

Lê Vĩnh Trương

 

Những ghi chép liên quan đến biển Đông Việt Nam
trong phương chí Trung Hoa

Phạm Hoàng Quân

 

Việt Nam và vấn đề sử dụng người tài
trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Trung

 

TẢI XUỐNG TRỌN SỐ 22
(File lớn: 4 MB)

 

 

© 2011 Thời Đại Mới
 


 

Số 21
Tháng 5/2011
 


 

 

Vài ghi nhận nhân đọc Hồi ký Trần Văn Giàu
Lữ Phương

Vài điều căn bản về phong trào Phật giáo
Cao Huy Thuần 

Vài nhận xét về thành phần thứ ba
hòa hợp, hòa giải dân tộc

Ngô Vĩnh Long

“Tô-tem sói” ngày nay là con sói ngày càng hung dữ
Nguyễn Trung

Xao động và miễn cưỡng: tháo cái nút chặn
Bùi Trân Phượng

 

PHỤ LỤC
Hồi ký (1940-1945)
Trần Văn Giàu

 

© 2011 Thời Đại Mới
 


 

Số 20
Tháng 11/2010
 


 

 

Học thuyết Marx:
Từ “giá trị-lao động” đến “tư bản”

Lữ Phương 

 

Biển Đông - Ba giai đoạn, bốn thách thức,
hai cách tiếp cận khu vực và một niềm tin

Nguyễn Hồng Thao

 

 Giải pháp cho vấn đề Biển Đông
Tạ Văn Tài

 

Biển Đông – cái biển hay cái ao?

Nguyễn Trung

 

Phản biện lập luận của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa
về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến Biển Ðông
được đề cập trong tác phẩm
Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biên

我國南海諸島史料滙编
.
Hồ Bạch Thảo

 

Bình luận về bài
Tranh chấp Biển Đông Nam Á: đi tìm giải pháp
hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

của TS Vũ Quang Việt

Dương Danh Huy
Hoàng Anh Tuấn Kiệt

 

Trả lời Dương Danh Huy và Hoàng Anh Tuấn Kiệt
Vũ Quang Việt

 

 

© 2010 Thời Đại Mới
 Số
19
Tháng 7/2010

 


 

Trách nhiệm lịch sử

Nguyễn Trung

 

Kinh tế Việt Nam
trước sự trỗi dậy của Trung Quốc

Trần Văn Thọ

 

Từ bao giờ và bằng cách nào người Nhật thoát ra
khỏi quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc?

Cao Huy Thuần

 

Giải pháp nào cho tranh chấp biển Đông?
Hoàng Việt

Tranh chấp Biển Đông Nam Á:
đi tìm giải pháp hòa bình và công lý
dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

Vũ Quang Việt

Hoàng Sa, Trường Sa
có bao nhiêu biển và thềm lục địa?

Dương Danh Huy

 

Trung Quốc và một số vấn đề an ninh
đối với Việt Nam và khu vực

Ngô Vĩnh Long

 

 

© 2010 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 18
Tháng 3/2010

 


 

 

Việt Nam trong thế giới của thập kỷ thứ hai thế kỷ 21

Nguyễn Trung

 

Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) có được nói đến như là
đất Trung Quốc trong Thanh Sử CảoĐại Thanh Nhất Thống Toàn Đồ không?

Hồ Bạch Thảo

Nhìn lại cuộc chiến Việt-Trung năm 1979
Trương Tiểu Minh

Đại học đi về đâu?
Cao Huy Thuần

Việt Nam 1918-1945, giới và hiện đại:
sự trỗi dậy những nhận thức và trải nghiệm mới

Bùi Trân Phượng

Xấu xa hơn cả bọn ăn thịt người
Harry Kreisler phỏng vấn Daniel Ellsberg

 

 

© 2010 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 17
Tháng 11/2009
 


 

Khủng hoảng kinh tế Việt Nam 2008:
Sự sai lầm về chính sách và vai trò của tập đoàn kinh tế quốc doanh

Vũ Quang Việt

 

Khủng hoảng lương thực thế giới và nông nghiệp Việt Nam
Đỗ Tuyết Khanh

 

An ninh

Cao Huy Thuần

 

Biển Đông hòa bình hay nổi sóng?

Nguyễn Trung

 

Các tranh chấp lãnh hải và tác động đối với chiến lược biển:
Một góc nhìn lịch sử

Bruce Elleman

 

 

© 2009 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 16
Tháng 7/2009
 


 

Về điều bí ẩn trong thế giới hàng hoá của Marx
Lữ Phương

 

Ổn định và phát triển:
Trí thức Trung Quốc đang nghĩ gì?

Trần Hữu Dũng

 

Vài nhận xét và suy nghĩ về Công Bằng trong Mậu Dịch
Ngô Vĩnh Long

 

Đàn áp để ổn định và phát triển:
Mô hình Trung Quốc

 Ngô Vĩnh Long

 

© 2009 Thời Đại Mới

 


 

Số 15
Tháng 3/2009
 


 

Xã hội dân sự, Trung Quốc và Việt Nam
Nguyễn Ngọc Giao

Đường chữ U (đứt khúc) của Trung Quốc
(Việt Nam gọi là đường lưỡi bò)
trên biển Nam Trung Hoa:
Các điểm, đường và khu vực

Peter Kien-Hong Yu

Công nghiệp khai thác mỏ
Đặng Đình Cung

Công nghệ giáo dục qua tác phẩm
Hợp Lưu Các Dòng Tâm Lý Học Giáo Dục

Vũ Quang Việt


 

© 2009 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 14
Tháng 7/2008

 


 

 

Vấn đề tri thức
trong
trật tự tự phát của Hayek

Lữ Phương

 

Trách nhiệm xã hội của đại học
Cao Huy Thuần

 

Tăng trưởng vì người nghèo:
Ngân hàng Thế giới và
câu chuyện thành công của Việt Nam

Trần Hải Hạc

 

Vai trò của bất bình đẳng, ghen tỵ và thiếu thốn tương đối
trong phát triển bền vững tại Việt Nam

Trần Nam Bình

 

Từ cải cách tiệm tiến đến xây dựng cơ chế chất lượng cao:
Điều kiện để phát triển bền vững ở Việt Nam

Trần Văn Thọ

 

Đảng PAP và chính trị Singapore
Nguyễn Huy Vũ và Nguyễn Minh Thọ

 


 

© 2008 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 13
Tháng 3/2008
 

 


Đề án cải cách giáo dục Việt Nam
Hồ Tú Bảo, Trần Nam Bình, Trần Hữu Dũng
Ngô Vĩnh Long, Trần Hữu Quang, Hồng Lê Thọ,
 Trần Văn Thọ, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt,
Nguyễn Xuân Xanh, Võ Tòng Xuân

Giáo dục Việt Nam:
nguyên nhân của sự xuống cấp
và các cải cách cần thiết

 
Vũ Quang Việt

Chiều hướng phát triển dân số và học sinh,
hiện tại và tương lai
 
Vũ Quang Việt

Phát triển giáo dục: vai trò của học phí,
trách nhiệm nhà nước
và khả năng ngân sách nhà nướ

Vũ Quang Việt

Kết quả cuộc khảo sát
về các vấn đề kinh tế trong
giáo dục phổ thông cuối năm 2007

Trần Hữu Quang

Một số ý kiến về
nghiên cứu khoa học và giáo dục cao học
ở Việt Nam
 
Hồ Tú Bảo

Về việc đào tạo và cấp bằng
tiến sĩ tại Việt Nam

Trần Văn Thọ

Lao động có kỹ năng:
Lỗ hổng nghiêm trọng
trong phát triển ở Việt Nam

Hồng Lê Thọ

Giáo dục dạy nghề ở Nhật Bản:
Chìa khóa đi vào hiện đại hóa

Hồng Lê Thọ

Không gian đại học châu Âu
 Hà Dương Tường

Việt Nam: Giáo dục đại học và
Kỹ năng cho tăng trưởng

Võ Tòng Xuân

Giáo dục tư hay công
nhìn từ góc độ lý thuyết kinh tế

Vũ Quang Việt

 

 

Phan Khôi và cuộc thi quốc sử
của báo Thần Chung, Sài Gòn 1929

Lại Nguyên Ân

Chiến tranh Việt Nam
và kế hoạch “Phòng tuyến ba” của Trung Quốc
trước Cách mạng Văn hóa 1964-1966

Lorenz Lüthi

 

 

© 2008 Thời Đại Mới

 


 

Số 12
Tháng 11/2007

 


 

 

Những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ
giữa Việt Nam và các nước láng giềng

Lê Minh Nghĩa

 

Trung Quốc và Nhật Bản trong trật tự mới ở Á Châu
Trần Văn Thọ

 

Quan hệ hợp tác cạnh tranh giữa
Trung Quốc và Ấn Độ trong thế giới đa cực

Đỗ Tuyết Khanh

 

Cuộc chơi WTO:
Cách đặt vấn đề của J. E. Stiglitz
 
Trần Hải Hạc

 

 


© 2007 Thời Đại Mới
 


 

 

Số 11
Tháng 7/2007

 


 

Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa  ̶
Thử phân tích lập luận của Việt Nam và Trung Quốc

Từ Đặng Minh Thu

Lập trường của Trung Quốc trong tranh chấp
chủ quyền trên hai quần đảo
Trường Sa, Hoàng Sa và luật quốc tế

Đào Văn Thụy

Đi tìm một giải pháp hoà bình
hợp công lý cho Biển Đông Nam Á

Vũ Quang Việt

 

Chiến lược hải quân của Trung Quốc
và hàm ý của nó đối với khu vực Biển Đông

  Ngô Vĩnh Long

 

Chỗ đứng của Việt Nam
trong thế giới đa cực

Nguyễn Trung

 

Thế giới sau Bush
Cao Huy Thuần

 

Phát ngôn của tôi
Triệu Tử Dương

 

© 2007 Thời Đại Mới


 

Số 10
Tháng 3/2007

 


 

Dân chủ và phát triển:
Lý thuyết và chứng cớ

Trần Hữu Dũng

 

Sự trỗi dậy của cánh tả mới ở Trung Quốc
Leslie Hook

 

Đồng tiền và xã hội Việt Nam ngày nay
Trần Hữu Quang

 

Hội nhập và tăng trưởng
Lê Hồng Nhật
Trần Thiện Trúc Phượng

 

Milton Friedman là ai?
Paul Krugman

 

© 2007 Thời Đại Mới

 


 

Số 9
Tháng 11/2006

 


Chuyển biến trong lãnh đạo và hệ thống lãnh đạo
Đảng và Nhà nước Việt Nam từ sau 1945:
Khả năng cải cách thể chế quyền lực
để chống tham nhũng

Vũ Quang Việt

 

Quan hệ về tổ chức giữa
phong trào Việt kiều và Đảng Cộng sản Việt Nam
(1945-1990) 

Nguyễn Ngọc Giao

 

Báo chí Việt Nam, vận hội mới?
Hà Dương Tường
 

Quyền tự chủ quốc gia
và chuẩn quốc tế trong kinh tế

Đỗ Tuyết Khanh

 

Giai nhân kỳ ngộ diễn ca,
một thể nghiệm mới của Phan Châu Trinh
về truyện thơ lục bá
t

Nguyễn Huệ Chi

 

Kiến thức: Văn hoá và chuyên môn
Cao Huy Thuần


Sử dụng trí thức Việt kiều để xây dựng giáo dục
đại học chất lượng cao tại Việt Nam: Một đề án

Hồ Tú Bảo - Trần Nam Bình - Trần Hữu Dũng
Trần Văn Thọ - Hà Dương Tường - Vũ Quang Việt

 

 

© 2006 Thời Đại Mới

 


 

Số 8
Tháng 7/2006
 


 

Dân chủ là gì và thế nào trong
hoàn cảnh Việt Nam

Cao Huy Thuần

 

Cộng đồng kinh tế Đông Á nhìn từ các nước đi sau

Trần Văn Thọ

 

Đông Nam Á trong quan hệ Mỹ, Nhật, Trung Quốc
và ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam

Ngô Vĩnh Long
 

Dân chủ và phát triển:
Kinh nghiệm Ấn Độ và Trung Quốc

Trần Quốc Hùng

 

Vài suy ngẫm về Trung Quốc
Dương Danh Dy


Một cách nhìn mới về văn hoá Việt Nam
thông qua việc so sánh với văn hoá Nhật Bản

Vương Trí Nhàn

 

Tính toàn vẹn của lịch sử văn học 
Nguyễn Phạm Hùng

 

Năng lượng và sự phát triển của Việt Nam

Bùi Văn Đạo

 

 

© 2006 Thời Đại Mới

 


 

Số 7
Tháng 3/2006

 Vấn đề bóc lột lao động nhìn từ
lý thuyết thặng dư của Marx
và kinh tế hiện đại

Vũ Quang Việt

 

Khái niệm bóc lột: từ học thuyết Marx
sang học thuyết tân cổ điển

Trần Hải Hạc

 

Pháp chế và phát triển:
Vài nhận xét từ kinh tế lý thuyết

Trần Hữu Dũng

 

Trung Quốc sau 4 năm tham gia WTO:
Đánh giá sơ khởi vài nét chính

Đỗ Tuyết Khanh

Khai sáng
Thái Kim Lan

 

© 2006 Thời Đại Mới

 


 

Số 6
Tháng 11/2005
 


 

Góp vài suy nghĩ để cùng tư duy tiếp tục về đổi mới
(và vài điều bàn thêm)

Phan Đình Diệu

 

Vạn đại dung thân
Cao Huy Thuần

 

Vài câu hỏi về quan hệ giữa ngoại giao
và công việc cải tạo xã hội chủ nghĩa
trong thập kỷ sau miền Nam được giải phóng

 Ngô Vĩnh Long

 

Những vấn đề phát triển ở Việt Nam - Giải pháp

Võ Đại Lược

 Công nghiệp hoá Việt Nam
trong trào lưu khu vực hoá ở Đông Á

Trần Văn Thọ

Đổi mới giáo dục tại Việt Nam:
Một vài nhận định từ
quan điểm chính sách kinh tế

Trần Nam Bình

 

Một số vấn đề khoa học và giáo dục:
Góc nhìn trong cuộc

 Hoàng Tụy

 

Giáo dục đại học:
Những vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng

Bùi Trọng Liễu

 

Bổ túc một bài phỏng vấn
Cao Huy Thuần
 

 

© 2005 Thời Đại Mới

 


 

 

Số 5
Tháng 7/2005
 


 

Số đặc biệt về chữ Nôm

 

Giới thiệu
Ngô Thanh Nhàn

 

Một số vấn đề và khía cạnh nghiên cứu chữ Nôm
Nguyễn Quang Hồng

 

Hiện tượng chuyển dụng chữ nôm trong các văn bản Nôm
Nguyễn Quang Hồng

 

Về hai bản Kiều Thái Bình
Nguyễn Tài Cẩn

 

Phiên âm chính xác truyện Kiều
để bảo tồn từ ngữ cổ tiếng Việt

Nguyễn Khắc Bảo

 

Thông tin mới nhất về Chỉ Nam ngọc âm
Ngô Đức Thọ

 

Về một tài liệu thú vị là "Sách dạy bảo chữ Nôm"
 của người Tày soạn để dạy bảo con cháu trong gia đình,
cách nay 184 năm

Cung Khắc Lược

 

Bước đầu tìm hiểu về hệ thống chữ Nôm Tày
ghi các từ cơ bản trong sinh hoạt

Lưu Đình Tăng

 

Scripts and Medical Scripture in Vietnam:
Nôm and Classical Chinese
in the Historic Transmission of Medical Knowledge
 in Pre-Twentieth Century Vietnam

C. Michele Thompson

 

Tuồng cổ chữ Nôm – di sản văn hóa Việt Nam
Nguyễn Thế

 

Di sản chữ Nôm–Một vài phương hướng bảo tồn
và phát huy giá trị

Phòng Quản lý Di sản Văn hoá Phi vật thể

 

The Hán Nôm Digital Library
Virginia Jing-yi Shih
Chu Tuyết Lan

 

Số hoá để bảo quản và khai thác di sản Hán Nôm Việt Nam:
triển vọng và thách thức

Chu Tuyết Lan

 

Sách Nôm trong mục quốc âm, kho Quốc thư,
Cổ học viện thư tịch thủ sách A.2601/1-10

Nguyễn Tô Lan

 

Thế giới chữ Nôm và Văn tự kính Mojikyo
Furuya Tokio

Yatagai Tsuneo

Tanimoto Sachihiro

 

Một cách nhìn về tương lai của chữ Nôm
Ngô Thanh Nhàn
Ngô Trung Việt

 

Quy trình Nôm Na:
Giúp đọc Nôm và Hán Việt
 và chữ Nôm trên mạng

Nhóm Nôm Na

 

 

© 2005 Thời Đại Mới

 


 

Số 4
Tháng 3/2005
 


 

 

Vấn đề công giáo miền Bắc Việt Nam
qua tư liệu lưu trữ Ba Lan (1954-1956)

Trần Thị Liên

Trung Quốc tiến công
trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông):
Chiến lược và mục tiêu

Shigeo Hiramatsu

Vấn đề tranh chấp biển Đông
Vũ Quang Việt

 

Chiến lược công nghiệp hoá lan toả -
Chuyển đổi nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp

Phạm Quang Diệu

 

Tể tướng và nhà thơ Nguyễn Văn Giai
(Thử phân tích một hiện tượng tích hợp giữa
folklore và văn học viết)

Nguyễn Huệ Chi

 

Hội trí thức Meirokusha
và tư tưởng khai sáng ở Nhật Bản

Vĩnh Sính

 

© 2005 Thời Đại Mới

 


 

Số 3
Tháng 11/2004

 


 

Xã hội dân sự
Cao Huy Thuần

Những tiến sĩ Đức trong Việt Minh*
Heinz Schütte

Nội lực và ngoại lực trong quá trình
phát triển kinh tế ở Việt Nam

Trần Văn Thọ

Xoá bao cấp vẫn là khâu đột phá
để phát triển kinh tế Việt Nam

Nguyễn Thị Hiền

Lạm phát ở Việt Nam hiện nay
và sự cần nhìn nhận lại thuyết tiền tệ

Vũ Quang Việt

 

Khai sáng và tiến bộ
Nhìn từ góc độ triết sử Tây phương

Thái Kim Lan

 

*Nguyên văn tiếng Pháp:
Les Doktors germaniques dans le Viet Minh

 

© 2004 Thời Đại Mới

 

 


 

Số 2
Tháng 7/2004

 


 

Lịch sử quan hệ Việt Trung nhìn từ góc độ đại chiến lược
Vũ Hồng Lâm

 

Chính sách ngoại giao mới của Trung Quốc
Evan S. Medeiros và M. Taylor Fravel

 

Mỹ, một đế quốc?
Trần Hữu Dũng

Ngành dệt may sau 2004: viễn tượng và thử thách
Đỗ Tuyết Khanh

Triết lý khoa học hiện đại
Nguyễn Đức Hiệp

 

Bình luận về bài
"Triết lý khoa học hiện đại" của Nguyễn Đức Hiệp

Bùi Văn Nam Sơn

 

 

© 2004 Thời Đại Mới

 

 


 

Số 1
Tháng 3/2004

  

Lời nói đầu

 

Thử tìm hiểu quan niệm về dân chủ,
quyền lực chính trị và cơ sở kinh tế của chúng

Vũ Quang Việt

 

Kinh tế đối ngoại nước ta hiện nay:
tình hình và các giải pháp

Võ Đại Lược

 

 

Châu Á sau 11/9:
Thử thách mới, cơ hội mới

Trần Quốc Hùng

 

 

Nước Mỹ chúa tể
Cao Huy Thuần

 

 

Tân bảo thủ và chính sách ngoại giao Mỹ hiện nay

Trần Hữu Dũng

 

 

Tìm hiểu luật và chính sách
chống bán phá giá (anti-dumping) của Mỹ

Đỗ Tuyết Khanh

 

 

Về thập kỷ suy thoái kinh tế ở Nhật
Vũ Quang Việt

 

 

© 2004 Thời Đại Mới


Các số Thời Đại (cũ) đã ra:

TRỌN SỐ 6 (1-2002)
TRỌN SỐ 7 (6-2002)

TRỌN SỐ 8 (7-2003)

MỤC LỤC TỪ SỐ 1 ĐẾN SỐ 5


PHAN ĐÌNH DIỆU TRẦN HỮU DŨNG TRẦN HẢI HẠC LÊ THÀNH KHÔI
THÁI THỊ KIM LAN
ALEXANDRE LÊ NGÔ VĨNH LONG
VĨNH SÍNH
BÙI VĂN NAM SƠN NGUYỄN MINH THỌ TRẦN VĂN THỌ
CAO HUY THUẦN
ĐÀO VĂN THỤY NGUYỄN TÙNG VŨ QUANG VIỆT


Email liên lạc

tran.dung@wright.edu

Xin lưu ý:


Tất cả các bài đăng trên Thời Đại Mới đều do Thời Đại Mới giữ bản quyền.
Chúng tôi hoan nghênh "link" từ những trang web khác đến tạp chí chúng tôi.
Tuy nhiên chúng tôi xin quý khách
đừng chép những bài của chúng tôi để đăng lại
nơi khác với bất cứ mục đích gì.
 

© 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Thời Đại Mới